Интегрирана кампания са стимулиране издаването на кредитни карти Mastercard от ЦКБ